Projektowe

Przetarg na catering

lis 20, 2016
Kategoria: Projektowe, Napisał: admin
KPOP Lewiatan informuje o unieważnieniu Zapytań ofertowych z dnia 14.11.2016 r. dotyczących świadczenia usługi cateringowej w Toruniu oraz w Ostaszewie, w ramach projektu „Od ucznia do pracownika – staże i praktyki drogą do kariery”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zapisem zawartym w Zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
Powrót do poprzedniej strony
-->