Projektowe

Dotacje dla MŚP

lip 20, 2016
Kategoria: Projektowe, Napisał: admin

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosiły konkursy na dofinansowanie innowacyjnych projektów przedsiebiorstw z sektora MŚP.

 

  1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" 2.3.4. Poddziałania „Ochrona własności przemysłowej" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Więcej na stronie :

    http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-4-w-2016-r
  2. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP. Więcej na stronie: 

    http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=34

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych.

Powrót do poprzedniej strony
-->