Projektowe

Poszukujemy ekspertów z dziedziny tworzenia partnerstw lokalnych- 10.07.2014

lip 10, 2014
Kategoria: Projektowe, Napisał: admin
W związku z realizacją projektu „Razem” w ramach poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan poszukuje ekspertów zajmujących się problematyką partnerstw lokalnych.

Eksperci w ramach współpracy zostaną zaangażowani do utworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych (broszura, artykuły prasowe, słuchowiska - które zostaną wykorzystane w procesie tworzenia partnerstw oraz podczas seminariów i debaty). Ponadto eksperci poprowadzą seminaria i debaty poświęcone zasadom tworzenia i funkcjonowania partnerstw o charakterze lokalnym. Przewiduje się organizację 3 debat (4 godziny każda) oraz 9 dni seminariów (8 godzin każde).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie emaila na adres dominika.przybylinska@kpoplewiatan.plzawierającego :

- oczekiwanego wynagrodzenia brutto: za poprowadzenia 1 godziny debaty (60 minut), za 1 godziny (60 minut) seminarium,

- zawierający krótki opis doświadczenia zawodowego w powyższej tematyce

- CV

- dane kontaktowe

- oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych

W terminie do 21.07.2014 r.

KPOP Lewiatan skontaktuje się z wybranymi osobami.

Wszelkie informacje znajdują się pod nr. tel. 603-174-803

Celem projektu jest zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców WK-P poprzez utworzenie 3 lokalnych partnerstw. Poprzez działania animacyjne, informacyjno-promocyjne, seminaria i debaty będziemy dążyć do:

- zwiększenia zaangażowania i synergii działania kuj-pomorskich przedsiębiorców, instytucji rynku pracy, JST i NGO na rzecz równego traktowania pracowników,

- wzrost wiedzy nt. korzyści z zatrudnienia pracowników z różnych grup wiekowych,

- wdrożenia narzędzi popularyzacji współpracy i partnerstwa pomiędzy podmiotami sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego,

- zwiększenie świadomości kujawsko-pomorskich przedsiębiorców i pracowników w zakresie konieczności adaptacji do zmieniających się warunków demograficznych i gospodarczych.

Równocześnie zachęcamy uczestników dialogu społecznego do zaangażowania się w powstawanie i późniejsze funkcjonowania partnerstw, które mają zafunkcjonować w podregionach: włocławskim, toruńskim i bydgoskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót do poprzedniej strony
-->