Ogłoszenia

<< < Strona 6 z 6

zapytanie ofertowe z dnia 05 marzec 2012 r.

mar 26, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Zapytanie ofertowe 

 

Toruń 05.03.2012

I.       Informacje o Zamawiającym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pt. „Przeprowadzenie warsztatów m.in. obejmujące następujące zagadnienia - Kontynuacja kariery, Alternatywy zawodowe, Najlepsze praktyki poszukiwania pracy, Internet w Poszukiwaniu pracy oraz inna tematyka wynikająca z diagnozy potrzeb Uczestników”.

Zapytanie ofertowe z dnia 8 lutego 2012 r.

mar 25, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Zapytanie o cenę

 

I.       Informacje o Zamawiającym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert dotyczących pełnienia funkcji  „Koordynatora wsparcia finansowego dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” w ramach „Wsparcie dla zwalnianych pracowników likwidowanego zakładu we Włocławku”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Zapytanie o cenę z dnia 02.02.2012

mar 24, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Zapytanie o cenę

W związku z przyjętym przez KP OP Lewiatan zasadą wyłaniania wykonawców realizujących doradztwo eksperckie dla  osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników likwidowanego zakładu we Włocławku”

zwracam się o podanie ceny 1 godziny przygotowania indywidualnych planów i zakresu poradnictwa  eksperckiego 2012 r  -  ZADANIE 3 W PROJEKCIE PRC.I.0728-1561-3-220/10.

 

Poszukujemy doradców dla osób prowadzących działalność gospodarczą

mar 23, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Człowiek - najlepsza inwestycja

W ramach realizowanego projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników likwidowanego zakładu we Włocławku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, poszukujemy: doradców dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności z 2 września 2011 r.

mar 22, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Zapytanie ofertowe

 

Toruń 02.09.2011

I.       Informacje o Zamawiającym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pt. „Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji celem wydania rekomendacji na podstawie indywidualnych planów działania .”

Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności z 02.09.2011

mar 21, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Zapytanie ofertowe

 

Toruń 02.09.2011

I.       Informacje o Zamawiającym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pt. „Przeprowadzenie szkoleń (warsztatów).”

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 05.05.2011r.

mar 20, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności

 

I. Informacje o Zamawiającym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pt. „Przeprowadzenie badania postrzegania przez pracodawców KPOP Lewiatan, identyfikującego podstawowe bariery ograniczające ich aktywność w życiu publicznym oraz definiujące oczekiwania związane z przynależnością do organizacji."

KPOP Lewiatan poszukuje ekspertów flexicurity, 02.03.2011r. - zapytanie ofertowe

mar 19, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zaprasza do składania ofert na zadanie pt.„Wdrożenie procedur umożliwiających zastosowanie elastycznych form zatrudnienia".

 

zapytanie ofertowe 24.09.2010

mar 18, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Toruń 24.09.2010

Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności

 

 

I.       Informacje o Zamawiającym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia  na wyłonienie Ekspertów (Doradców) świadczących  doradztwo indywidualne dla osób zakładających własną działalność gospodarczą, na podstawie umowy nr WND.POKL.08.01.02-04-008/10 o dofinansowanie projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników likwidowanego zakładu we Włocławku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Zapytanie z dnia 02.08.2010

mar 17, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności

 

I.       Informacje o Zamawiającym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert dotyczących  przeprowadzenia 7 modułów szkoleń dla osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, na podstawie umowy nr WND.POKL.08.01.02-04-008/10 o dofinansowanie projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników likwidowanego zakładu we Włocławku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 

<< < Strona 6 z 6

Powrót do poprzedniej strony
-->