Aktualności

<< < Strona 39 z 41 > >>

Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA - serdecznie zachęcamy do współpracy!

mar 18, 2013

Kategoria: Aktualności , Napisał: admin

W Polsce, powoli, ale nieuchronnie zmienia się sposób traktowania osób z niepełnosprawnościami. Z podejścia opiekuńczo – klienckiego, w kierunku włączania tych osób do życia społecznego, we wszystkich jego wymiarach. Takie podejście, nazywane w dokumentach UE „obywatelskim", wymaga stworzenia systemu wspomagania osób z niepełnosprawnościami w wielu dziedzinach ich aktywności.

Zatrudnienie wspomagane (supporting employment) jest rozwiązaniem, które wpisuje się nurt tych zmian. Jest tańsze, ale też i bardziej efektywne od dotychczas stosowanych rozwiązań, takich jak Zakłady Pracy Chronionej czy Zakłady Aktywności Zawodowej, które mają wyraźnie opiekuńczy i segregacyjny charakter.

zapytanie ofertowe 24.09.2010

mar 18, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Toruń 24.09.2010

Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności

 

 

I.       Informacje o Zamawiającym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia  na wyłonienie Ekspertów (Doradców) świadczących  doradztwo indywidualne dla osób zakładających własną działalność gospodarczą, na podstawie umowy nr WND.POKL.08.01.02-04-008/10 o dofinansowanie projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników likwidowanego zakładu we Włocławku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Seminarium dla pomysłodawców

mar 17, 2013

Kategoria: Aktualności , Napisał: admin

Dnia  06 12 2012 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się Seminarium dla przedsiębiorców/pomysłodawców organizowane przez PKPP Lewiatan/Lewiatan Business Angels

Zapytanie z dnia 02.08.2010

mar 17, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności

 

I.       Informacje o Zamawiającym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert dotyczących  przeprowadzenia 7 modułów szkoleń dla osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, na podstawie umowy nr WND.POKL.08.01.02-04-008/10 o dofinansowanie projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników likwidowanego zakładu we Włocławku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 

KPOP Lewiatan współtworzy regionalną markę TURYSTYKA MEDYCZNA I UZDROWISKOWA

mar 16, 2013

Kategoria: Aktualności , Napisał: admin

We wszystkich Regionach w Europie tworzy się Regionalne Strategie Rozwoju i Regionalnej Strategie Innowacji. W Województwie Kujawsko-Pomorskim od kilku miesięcy dyskutuje się problemy, które powinny się znaleźć w strategii tego Regionu.

Konsultacje Urzędu Marszałkowskiego

mar 15, 2013

Kategoria: Aktualności , Napisał: admin

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 9 listopada br. ogłosił konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokument z załącznikami do pobrania oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie głównej portalu www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl.

Spotkanie Regionalnej Rady Dyrektorów

mar 14, 2013

Kategoria: Aktualności , Napisał: admin

IX spotkanie Regionalnej Rady Dyrektorów Personalnych pt. "Zarządzanie różnorodnością w województwie kujawsko-pomorskim" odbyło się w Centrum Konferencyjnych "Biznes Park" przy ul. Grudziądzkiej 110-114 w Toruniu 27 listopada 2012 roku.

Wyzwania dla biznesu. Wyzwania dla gospodrki

mar 13, 2013

Kategoria: Aktualności , Napisał: admin

Odbyła sę ciekawa konferencja w trakcie której prezentowano, jak dokonać stosownej oceny potrzeb technologicznych, aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jak uzyskać wsparcie we wdrożeniu technologii mogących przynieść dodatkowe korzyści związane z rozwojem i podniesieniem konkurencyjności. 

Zarządzanie różnorodnością wiekową

mar 12, 2013

Kategoria: Aktualności , Napisał: admin

"Zarządzanie Różnorodnością Wiekową

Zachodzące zmiany w strukturze wiekowej społeczeństwa, wydłużenie okresu

pracy - to tylko przykładowe czynniki, które zmuszają pracodawców do

wprowadzenia w firmach Polityki Zarządzania Różnorodnością Wiekową w ramach

działań HR.

EXPOSE PREMIERA

mar 11, 2013

Kategoria: Aktualności , Napisał: admin

Lewiatan o "expose" Premiera

Premier skoncentrował się przede wszystkim na gospodarce. 

<< < Strona 39 z 41 > >>

Powrót do poprzedniej strony