Aktualności

<< < Strona 39 z 41 > >>

Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności z 2 września 2011 r.

mar 22, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Zapytanie ofertowe

 

Toruń 02.09.2011

I.       Informacje o Zamawiającym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pt. „Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji celem wydania rekomendacji na podstawie indywidualnych planów działania .”

Szwedzcy partnerzy w Toruniu

mar 21, 2013

Kategoria: Aktualności , Napisał: admin

W sierpniu 2012 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan nawiązała kontakt ze szwedzką gminną instytucją Arbetsmarknad och utbildningscenter i Flen. Przyczynkiem współpracy była przede wszystkim chęć wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych.

Wspomniane doświadczenie w podanym zakresie KPOP Lewiatan nabrał głównie w trakcie realizacji projektu (od lipca 2010 roku) „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego" w trakcie którego objęto 385 zwolnionych osób z naszego regionu kompleksowym wsparciem (obejmującym zarówno aktywizujące warsztaty grupowe z zakresu uaktualnienia umiejętności miękkich i twardych niezbędnych do poruszania się po lokalnym rynku pracy, spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe i około zawodowe jak i pomoc w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia).

Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności z 02.09.2011

mar 21, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Zapytanie ofertowe

 

Toruń 02.09.2011

I.       Informacje o Zamawiającym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pt. „Przeprowadzenie szkoleń (warsztatów).”

List H. Bochniarz do Premiera ws. przyjęcia euro

mar 20, 2013

Kategoria: Aktualności , Napisał: admin

W opinii Lewiatana przystąpienie Polski do strefy euro staje się dziś kwestią o znaczeniu strategicznym. Dlatego zdecydowaliśmy o wystąpieniu do Premiera Donalda Tuska z listem otwartym, który powinien wzmocnić argumenty rządu w tej kluczowej dla Polski sprawie. WięcejZdajemy sobie sprawę, że w tak trudnym okresie jest to niełatwe do podjęcia wyzwanie, jednak nie możemy sobie pozwolić na dalsze odkładanie decyzji w czasie, ryzykując marginalizacją znaczenia naszego kraju na arenie europejskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 05.05.2011r.

mar 20, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności

 

I. Informacje o Zamawiającym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na zadanie pt. „Przeprowadzenie badania postrzegania przez pracodawców KPOP Lewiatan, identyfikującego podstawowe bariery ograniczające ich aktywność w życiu publicznym oraz definiujące oczekiwania związane z przynależnością do organizacji."

19.03.2014 - Zapytanie do rozeznania rynku na realizację usługi doradczej – analiza powiązań

mar 20, 2013

Kategoria: Aktualności , Napisał: admin

W związku w prowadzonym przez Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan rozeznaniem rynku zapraszamy do składania ofert na realizację usług doradczych w zakresie analizy możliwych sposobów powiązań pomiędzy uczestnikami grupy branżowej oraz poszukiwania powiązań między tymi podmiotami, a nowymi partnerami. Usługi doradcze wykorzystywane będą w procesie opracowania strategii Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej.

Lewiatan w Radach Zatrudnienia

mar 19, 2013

Kategoria: Aktualności , Napisał: admin

Rozpoczęła się kolejna kadencja Wojewódzkiej i Powiatowych Rad Zatrudnienia w naszym województwie. Są to społeczna ciała nadzorcze wytyczjące kierunki i kontrolujące praćę Urzędów Pracy. KPOP Lewiatan wydelegowała swoich przedstawicieli, którzy z ramienia organizacji pracodawców będą wchodzili w skład tych rad.

KPOP Lewiatan poszukuje ekspertów flexicurity, 02.03.2011r. - zapytanie ofertowe

mar 19, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zaprasza do składania ofert na zadanie pt.„Wdrożenie procedur umożliwiających zastosowanie elastycznych form zatrudnienia".

 

Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA - serdecznie zachęcamy do współpracy!

mar 18, 2013

Kategoria: Aktualności , Napisał: admin

W Polsce, powoli, ale nieuchronnie zmienia się sposób traktowania osób z niepełnosprawnościami. Z podejścia opiekuńczo – klienckiego, w kierunku włączania tych osób do życia społecznego, we wszystkich jego wymiarach. Takie podejście, nazywane w dokumentach UE „obywatelskim", wymaga stworzenia systemu wspomagania osób z niepełnosprawnościami w wielu dziedzinach ich aktywności.

Zatrudnienie wspomagane (supporting employment) jest rozwiązaniem, które wpisuje się nurt tych zmian. Jest tańsze, ale też i bardziej efektywne od dotychczas stosowanych rozwiązań, takich jak Zakłady Pracy Chronionej czy Zakłady Aktywności Zawodowej, które mają wyraźnie opiekuńczy i segregacyjny charakter.

zapytanie ofertowe 24.09.2010

mar 18, 2013

Kategoria: Ogłoszenia , Napisał: admin

Toruń 24.09.2010

Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności

 

 

I.       Informacje o Zamawiającym.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia  na wyłonienie Ekspertów (Doradców) świadczących  doradztwo indywidualne dla osób zakładających własną działalność gospodarczą, na podstawie umowy nr WND.POKL.08.01.02-04-008/10 o dofinansowanie projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników likwidowanego zakładu we Włocławku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

<< < Strona 39 z 41 > >>

Powrót do poprzedniej strony
-->